Orlik

Trener – Maksym Tatuśko – kontakt

Grupa Orlik to drużyna złożona z zawodników w wieku do 11 roku życia. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu treningów.

Chętnych do zapisania się na zajęcia sekcji piłki nożnej zapraszamy bezpośrednio na treningi. Należy podkreślić, że każdy może zostać członkiem MKS KAROLINA, bez względu na to czy jest doświadczonym zawodnikiem, czy też nowicjuszem. W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

UWAGA! Druki niezbędne do zgłoszenia zawodnika na zajęcia dostępne w menu głównym w zakładce „Do pobrania”.

 

OBOWIĄZKI TRENERA:

 1. szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej,

 2. prowadzenie ewidencji obecności zawodników,

 3. współpraca w zakresie prowadzenia polityki transferowej,

 4. opiniowanie potrzeb zakupu sprzętu sportowego,

 5. organizacja spotkań kontrolnych i treningowych,

 6. zabezpieczanie treningów,

 7. sporządzanie dokumentacji meczowej drużyny,

 8. nadzór nad wykorzystywanym sprzętem sportowym,

 9. zabezpieczanie pierwszej pomocy medycznej w trakcie zajęć, w zakresie posiadanych uprawnień, oraz wezwanie profesjonalnej pomocy medycznej,

 10. zaopatrzenie drużyny w niezbędny sprzęt medyczny, spożywczy, sportowy, udostępniony przez Miejski Klub Sportowy „Karolina”,

 11. utrzymywanie kontaktu z opiekunami prawnymi zawodników.