Sekcje

Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w trzech dyscyplinach sportu: