Sztab szkoleniowy

Treningi sekcji judo prowadzi doświadczony zawodnik i trener Józef Smoter – kontakt.

OBOWIĄZKI TRENERA:

  1. szkolenie zawodników w zakresie judo,

  2. prowadzenie ewidencji obecności zawodników,

  3. współpraca w zakresie prowadzenia polityki transferowej,

  4. opiniowanie potrzeb zakupu sprzętu sportowego,

  5. zabezpieczanie treningów,

  6. nadzór nad wykorzystywanym sprzętem sportowym,

  7. zabezpieczanie pierwszej pomocy medycznej w trakcie zajęć, w zakresie posiadanych uprawnień, oraz wezwanie profesjonalnej pomocy medycznej,

  8. zaopatrzenie drużyny w niezbędny sprzęt medyczny, spożywczy, sportowy, udostępniony przez Miejski Klub Sportowy „Karolina”,

  9. utrzymywanie kontaktu z opiekunami prawnymi zawodników.