Do pobrania

_______________________

1) Dokumenty rejestracyjne zawodników

Poniżej udostępniamy Państwu do pobrania dokumenty niezbędne do zarejestrowania zawodnika w MKS Karolina:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Karta_zawodnika

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ww. druków, a następnie o dwustronne ich wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura MKS Karolina lub trenerowi bezpośrednio na zajęcia. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: kontakt@mkskarolina.com lub bezpośrednio do przedstawicieli Klubu w biurze MKS Karolina.

Informacje o opłatach dostępne w menu głównym w zakładce Opłaty.

_______________________

2) Dokumenty statutowe Stowarzyszenia

Poniżej udostępniamy Państwu do pobrania dokumenty statutowe MKS Karolina:

  1. Deklaracja członkowska

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ww. druków, a następnie o dwustronne ich wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do biura MKS Karolina lub trenerowi bezpośrednio na zajęcia. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres: kontakt@mkskarolina.com lub bezpośrednio do przedstawicieli Klubu w biurze MKS Karolina.

_______________________