Opłaty

Wszelkie wpłaty dokonywane być powinny na rachunek bankowy MKS Karolina i opatrzone stosownym wpisem w tytule przelewu.

Dane do przelewu:

Santander Bank Polska 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656

Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska

Tytuł przelewu: w zależności od rodzaju wpłaty (patrz poniżej).

______

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Koszt uczestnictwa dzieci w zajęciach wynosi 70 zł miesięcznie płatne przez cały rok. Miesięczna wpłata dokonywana ma być przelewem na ww. rachunek bankowy MKS Karolina. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, grupę zajęciową (ŻAK, ORLIK, MŁODZIK, TRAMPKARZ, KOLARSTWO, JUDO itp.) oraz miesiąc, za jaki wnoszona jest wpłata, np. Jakub Nowak, Żak, wpłata za miesiąc IV 2017 r.

UWAGA! Trenerzy nie przyjmują wpłat w formie gotówkowej. Osoby zalegające ze składkami dłużej niż 30 dni bez indywidualnych uzgodnień z prowadzącym będą automatycznie zawieszane w uczestnictwie w zajęciach, aż do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

W przypadku chęci zapisania dziecka na zajęcia informujemy, że do siedziby Klubu należy dostarczyć  podpisane w 2 egzemplarzach deklaracje uczestnictwa w zajęciach. Dokumenty można dostarczyć również trenerom na zajęciach prowadzonych przez MKS Karolina. Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową.

Deklaracja uczestnictwa do pobrania również na stronie głównej w menu w zakładce Do pobrania.

______

OPŁATY ZA BADANIA MEDYCZNE ZAWODNIKÓW

Koszt badania medycznego wynosi 120 zł. Wpłatę należy uiścić najpóźniej w dniu badania na ww. rachunek bankowy MKS Karolina. W przypadku wpłaty na badania: imię i nazwisko zawodnika (dziecka), wpłata na badanie zawodnika, np. Anna Nowak, wpłata na badanie zawodnika.

UWAGA! Na badanie należy przynieść potwierdzenie przelewu. Wysokość wpłaty na badania ustalana jest każdorazowo w zależności od wielkości grupy badanych. Badanie dzieci i młodzieży ważne jest przez pół roku od daty badania!  Brak ważnego badania uniemożliwia uczestnictwo zawodnika w zajęciach. Trenerzy nie przyjmują wpłat w formie gotówkowej.

______

DAROWIZNY:

Miejski Klub Sportowy „Karolina” chcąc zapewnić jak najwyższą jakość świadczonych usług oraz odpowiednią infrastrukturę oraz warunki techniczne dla swoich zawodników poszukuje wszelkich źródeł wsparcia finansowego szkolenia dzieci i młodzieży. W związku z tym prowadzi ciągłą zbiórkę publiczną, w ramach, której wszyscy chętni mogą dokonywać wpłat darowizna na podane powyżej konto Klubu.

W przypadku wpłaty darowizny: darowizna lub darowizna na … (z konkretnym wskazaniem: nazwa grupy, sekcji), np. darowizna na sekcję piłki nożnej – młodzicy.

______