Osoby zasłużone

Osoby posiadające najwyższe odznaczenie przyznawane przez Walne Zebranie Członków – tytułu Członka Honorowego Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”: Tadeusz Bardziński, Mieczysław Cielecki, Eugeniusz Ciura, Grzegorz Grzegorzewicz, Zenon Krzemień, Tadeusz Mytnik, Antoni Szewczyk.

Członkowie honorowi Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”, którzy odeszli: Julian Kurek, Tadeusz Kruszyński, Czesław Kaczmarczyk, Józef Bąkowski.

Następujące osoby zostały dotychczas odznaczone przez Zarząd złotą odznaką “Zasłużony dla Miejskiego Klubu Sportowego Karolina”: Marian Gabrysiak (pośmiertnie †), Antoni Mierzejewski (pośmiertnie †), Wiesław Zadziorski (pośmiertnie †), Aleksander Dyżewski (pośmiertnie †), Stanisław Terpic (pośmiertnie †), Eugeniusz Prus (pośmiertnie †), Henryk Cacała (pośmiertnie †), Czesław Kaczmarczyk (pośmiertnie †), Marian Dobler (pośmiertnie †), Jerzy Śpiewakowski (pośmiertnie †), Henryk Byczko (pośmiertnie †), Jan Koryciarz (pośmiertnie †), Tadeusz Mytnik, Grzegorz Grzegorzewicz, Antoni Szewczyk, Julian Kurek (†), Mieczysław Cielecki, Tadeusz Bardziński, Eugeniusz Ciura, Zenon Krzemień, Tadeusz Kruszyński (†), Zdzisław Mertowski (†), Sławomir Wałowski oraz Walenty Świątek.

Srebrne odznaki „Zasłużony dla Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” posiadają: Zbigniew Chorodko, Ireneusz Besser,  Jerzy Ptak, Lilianna Szewczyk oraz Artur Nazimek.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” przyznał również brązowe odznaki “Zasłużony dla Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” następującym osobom: Marek Bonecki, Ireneusz Besser, Eugeniusz Dejnek, Grzegorz Grzegorzewicz, Edward Kołodka, Emil Kuta, Bożena Mechla, Zdzisław Mertowski (†), Artur Nazimek, Zenon Parkitny (†), Jerzy Ptak, Arkadiusz Stelmach, Marta Sułek, Walenty Świątek, Robert Tymcik, Jarosław Zarębski, Maciej Plencler, Stanisław Jajko, Dariusz Kaźmierczak, Krzysztof Sołtys, Ryszard Krzeczowski, Zbigniew Basiak, Tomasz Kopycki oraz Andrzej Miszczak.