Dokumenty

Wykaz najważniejszych dokumentów MKS „Karolina”:

1. Statut

2. Regulamin Zarządu

3. Deklaracja członkowska