Składki członkowskie

Wysokość składki 10 zł/mies., 50% ulga dla emerytów, rencistów, inwalidów, bezrobotnych, młodzieży uczącej się.

Płatność za każdy miesiąc należy uregulować do 15 dnia danego miesiąca (tzn. za styczeń do 15 stycznia, za luty do 15 lutego itd.). Chętne osoby mogą wpłacić z góry za kilka miesięcy. Bardzo prosimy o pilnowanie terminowych wpłat, jednocześnie zaznaczamy że wszystkie wpłaty są przez nas weryfikowane w specjalnym formularzu, wobec czego każdy brak wpłaty zostanie przez nas odnotowany.

Wpłat składek członkowskich można dokonywać w dwóch formach:

1) wpłata u kasjera w biurze MKS „Karolina” w godz. pracy biura, tj. wtorki, czwartki 17:00-19:00,

2) przelewem na rachunek bankowy MKS „Karolina”:

Dane do przelewu:

Santander Bank  S.A.
28 1090 2369 0000 0001 1569 6656

Miejski Klub Sportowy „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej
ul. Sportowa 1
58-140 Jaworzyna Śląska

W tytule przelewu wpisujemy: imię i nazwisko (członka/osoby wpłacającej), składka członkowska za miesiąc … (nazwa miesiąca/ miesięcy za które dokonywana jest wpłata), np. Jan Kowalski, składka za miesiące I-XII 2015 r.