Zarząd z absolutorium za 2023 rok

8 kwietnia 2024 roku Walne Zebranie Członków podsumowało działalność MKS Karolina za 2023 rok. Członkowie zgromadzeni na spotkaniu,  jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

W trakcie zebrania obecni wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu, zaprezentowane przez  prezesa Rafała Kwiatkowskiego. Następnie stanowisko Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej przewodniczący Robert Ptak. Członkowie po wysłuchaniu wystąpień, zatwierdzili w głosowaniu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2023, które przedstawiła główna księgowa  Anna Zając.

W ostatniej części spotkania uczestnicy dyskutowali na temat poszczególnych sekcji oraz drużyn. Zarząd przedstawił dotychczasowe działania oraz te, zaplanowane w bieżącym roku. Poruszono także temat pozyskiwania dodatkowych środków na działalność Stowarzyszenia zarówno od sponsorów prywatnych jak i innych instytucji.