WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Serdecznie zapraszamy na :

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MKS „KAROLINA”

8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

I termin godz. 18:00                  II termin godz. 18:15

miejsce: siedziba Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”, ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska

 

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za 2023 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielania Zarządowi absolutorium.
  8. Sprawy różne – dyskusja.
  9. Zamknięcie obrad.

Jeżeli jesteś zainteresowany działalnością Stowarzyszenia, naszych planów i celów, nie może Ciebie ta zabraknąć.

Podstawa: uchwała nr X/64/2024 Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” z dnia 21.03.2024 r. w sprawie: zwołania Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.