Home » Posts tagged with » Komisja Rewizyjna

Nowe władze w klubie

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Nowe władze w klubie

Dnia 10 stycznia 2015 roku na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zostały na nim  wybrane nowe władze stowarzyszenia na lata 2015-2019. Ponadto odbyła się dyskusja o przyszłości i funkcjonowaniu klubu. Podsumowano również kadencję 2011-2015. Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz, ustępujący Zarząd podsumował ubiegłe cztery lata, […]

Wybory władz MKS Karolina

\ \ \ \ \ \ \ \

Wybory władz MKS Karolina

Zwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Karolina 10 stycznia 2015 r. (sobota) miejsce: siedziba Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska   Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta. Przyjęcie porządku obrad. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. Powołanie Komisji skrutacyjnej. […]

Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

W piątek 28 marca 2014 roku (I-termin godz. 18:00, II-termin godz. 18:15) w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” tradycyjnie już zwołał sprawozdawcze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej po […]

Komisja rewizyjna skontrolowała działalność Klubu za 2013 rok

\ \ \ \ \ \ \

Komisja rewizyjna skontrolowała działalność Klubu za 2013 rok

W piątek 22 lutego 2014 roku komisja rewizyjna Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” przeprowadziła planową kontrolę działalności klubu za rok 2013. Na pytania członków komisji odpowiadali prezes Łukasz Czajkowski, wiceprezes Paweł Tonder oraz główna księgowa Anna Zając. Kontrola obejmowała wszystkie aspekty działalności klubu, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych i administracyjnych. Przewodnicząca komisji Katarzyna Chmielowiec zapowiedziała szybkie […]

Zarząd otrzymał absolutorium

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Zarząd otrzymał absolutorium

5 kwietnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zgodnie z porządkiem obrad, wskazanym w uchwale nr XXVII/113/13 Zarządu MKS Karolina z dnia 22.03.2013 r., procedowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. Walne Zebranie MKS Karolina odbyło się w II terminie, zgodnie z zapisami […]

Zarząd z absolutorium

\ \ \ \ \ \

Zarząd z absolutorium

28 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zgodnie z porządkiem obrad, wskazanym w uchwale nr XVII/65/11 Zarządu MKS Karolina z dnia 12.03.2012r., procedowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. Walne Zebranie MKS Karolina odbyło się w II terminie, zgodnie z zapisami […]

Kontrola Komisji Rewizyjnej

\ \ \

Kontrola Komisji Rewizyjnej

W sobotę 3 marca miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej Miejskiego Klubu Sportowego Karolina. Przedmiotem obrad była kontrola działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Komisja obradowała w pełnym składzie- przewodnicząca Pani Katarzyna Chmielowiec, z-ca przewodniczącej Pani Grażyna Krzeczowska oraz członek komisji Pan Stefan Dobroń. Na zaproszenie przewodniczącej komisji w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu MKS Karolina prezes […]