Walne zebranie nadało tytuły członka honorowego

W miniony piątek, 18 lipca 2014 roku na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się już drugie w tym roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zebranych po raz pierwszy gościły mury nowej siedziby Klubu przy ul. Sportowej 1.

herb_mksZarząd zwołał walne zebranie członków w 2 zasadniczych sprawach. Zgromadzeni analizowali wniosek Zarządu, poparty opinią zespołu ds. odznaczeń, o uhonorowanie tytułem członka honorowego MKS „Karolina” dwóch założonych osób – Pana Mieczysława Cieleckiego oraz Pana Grzegorza Grzegorzewicza. Zgromadzeni członkowie w kolejności wysłuchali laudacji wygłoszonych w pierwszej kolejności dla wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski oraz wielokrotnego uczestnika Mistrzostw Świata w barwach MKS „Karolina” w kolarstwie Pana Mieczysława Cieleckiego, a następnie dla burmistrza Jaworzyny Ślaskiej Pana Grzegorza Grzegorzewicza, wieloletniego sympatyka jaworzyńskiego Klubu, który swoimi działaniami wspiera rozwój sportu na terenie całej Gminy Jaworzyna Śląska. Po prezentacji kandydatur Walne Zebranie jednogłośnie przyznało obu kandydatom tytuły członka honorowego.

Druga z omawianych kwestii dotyczyła bieżącej sytuacji Stowarzyszenia, analizy pierwszego półrocza, perspektyw na następne sześć miesięcy. Zebrani podjęli dyskusję na temat drużyny seniorów sekcji piłki nożnej, sytuacji finansowej Stowarzyszenia oraz innych nurtujących ich spraw. Zarząd odpowiedział wyczerpująco na wszystkie zadawane pytania.

Kończąc zebranie Prezes Zarządu Pan Łukasz Czajkowski podziękował wszystkim członkom za udział w zebraniu oraz poinformował zebranych o planowanych kolejnych Walnych Zebraniach Członków, tj. w miesiącu styczniu 2015 roku – Walne Zebranie Członków (wyborcze), w związku z dobiegającą końca 24.01.2015 roku kadencją organów Stowarzyszenia oraz na przełomie marca i kwietnia 2015 roku – Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (sprawozdawcze), związane z zatwierdzeniem sprawozdań za rok 2014 oraz udzieleniem absolutorium nowym już władzom Stowarzyszenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.