Przekaż 1,5 % na rzecz MKS Karolina Jaworzyna Śląska

Miejski Klub Sportowy „Karolina” po raz kolejny może ubiegać się o fundusze z 1,5 % podatku. Każdy kto wyrazi chęć przekazania 1,5% swojego podatku za poprzedni rok, może wskazać MKS „Karolina” jako beneficjenta tych środków.

Zaznaczyć należy, że to nic nie kosztuje. Rozliczając się z podatku za poprzedni rok, zamiast płacić fiskusowi pieniądze przekazać można na rozwój sportu dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Miejski Klub Sportowy Karolina w Jaworzynie Śląskiej, który szkoli dzieci i młodzież w 3 dyscyplinach sportu: piłce nożnej, kolarstwie i judo.
W tamtym roku, zebrana kwota 1.271,60 zł została w całości przekazana na zakup dodatkowego sprzętu sportowego.

JAK PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU DLA MKS „KAROLINA”?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Miejski Klub Sportowy „Karolina” znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5% podatku pochodowego.

Numer KRS – 0000082782

 

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla MKS „Karolina” jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000082782.

 

Wpisujemy także wyliczoną kwotę 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1,5 % (np. wskazać na konkretny cel, np. nazwę sekcji sportowej). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla MKS „Karolina”

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.