BADANIA LEKARSKIE

Miejski Klub Sportowy Karolina organizuje badania lekarskie dla zawodników wszystkich sekcji jaworzyńskiego klubu, które zostaną przeprowadzone przez lekarza medycyny sportu w dniu 31.08.2022 r. (środa) od godziny 16:00 na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.

Koszt badania to 120 zł.  Wpłaty na badanie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy klubu (prosimy zabrać ze sobą potwierdzenie przelewu):

Santander Bank – nr rachunku 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata za badanie + imię i nazwisko zawodnika

UWAGA!

Zawodnik na badanie przychodzi z pojemnikiem wypełnionym moczem (oddanym z rana). W dniu badania zawodnik po oddaniu moczu może zjeść jedynie śniadanie, tzn. Zawodnicy proszeni są o przyjście na badanie na czczo (bez obiadu).

Zawodnik niepełnoletni na badanie przychodzi razem z rodzicem!

Zawodnicy do 23. roku życia mogą uzyskać zaświadczenie od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (lekarz rodzinny), które będzie ważne przez rok (jeśli lekarz nie uzna inaczej) i będzie respektowane przez Miejski Klub Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska oraz Związki Sportowe w celu uczestnictwa w rozgrywkach itp.

Miejski Klub Sportowy Karolina Jaworzyna Śląska informuje, że decyzja o sposobie uzyskania orzeczenia o stanie zdrowia pozwalające na udział w treningach oraz zawodach należy do zawodników oraz rodziców!

W związku z restrykcjami sanitarnymi na badanie należy przyjść w maseczce oraz zachowywać odstęp społeczny co najmniej 1,5 metra. Przed budynkiem klubowym będzie udostępniony preparat ochronny.