Home » Posts tagged with » Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Sprawozdawcze MKS Karolina

\ \ \ \ \

Walne Zebranie Sprawozdawcze MKS Karolina

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Karolina Jaworzyna Śląska informuje, że w dniu 30 kwietnia 2019 roku (wtorek) odbędzie się Walne Zebranie Członków (I termin 17:00, II termin 17:10).    Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/23/2019 z dnia 11.04.2019r. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” w Jaworzynie Śląskiej zwołanego na dzień 30.04.2019 r. […]

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

\ \ \

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków

W piątek 13 kwietnia 2018 roku (I-termin godz. 17:00, II-termin godz. 17:15) w siedzibie MKS Karolina w Jaworzynie Śląskiej ul. Sportowa 1 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. PATRZ LIST OTWARTY Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołanego na dzień 13.04.2016 r.: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór […]

Zarząd z absolutorium, nowy członek zarządu [PO WALNYM]

\ \ \ \ \ \

Zarząd z absolutorium, nowy członek zarządu [PO WALNYM]

W ubiegły piątek w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego Karolina odbyło się Walne Zebranie Członków, na którym podsumowano ubiegły rok pracy Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Podczas posiedzenia obecni członkowie klubu udzielili Zarządowi absolutorium. Jednym z punktów Zebrania było również uzupełnienie składu Zarządu. Jednogłośną decyzją zebranych na sali wybrano Cezarego Dziedzica, który, podobnie jak pozostali członkowie Zarządu, […]

Walne zebranie członków MKS Karolina

\ \ \ \ \ \

Walne zebranie członków MKS Karolina

Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego Karolina odbędzie się 17 kwietnia br. Pierwszy termin zaplanowany jest na godzinę 18:00 natomiast drugi dziesięć minut później.   Planowany porządek obraz Zebrania obejmuje: – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania z działalności Zarządu za 2014 rok, – rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania sprawozdania […]

Nowe władze w klubie

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Nowe władze w klubie

Dnia 10 stycznia 2015 roku na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zostały na nim  wybrane nowe władze stowarzyszenia na lata 2015-2019. Ponadto odbyła się dyskusja o przyszłości i funkcjonowaniu klubu. Podsumowano również kadencję 2011-2015. Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz, ustępujący Zarząd podsumował ubiegłe cztery lata, […]

Wybory władz MKS Karolina

\ \ \ \ \ \ \ \

Wybory władz MKS Karolina

Zwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Karolina 10 stycznia 2015 r. (sobota) miejsce: siedziba Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska   Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”: Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta. Przyjęcie porządku obrad. Powołanie Komisji uchwał i wniosków. Powołanie Komisji skrutacyjnej. […]

Walne zebranie nadało tytuły członka honorowego

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Walne zebranie nadało tytuły członka honorowego

W miniony piątek, 18 lipca 2014 roku na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się już drugie w tym roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zebranych po raz pierwszy gościły mury nowej siedziby Klubu przy ul. Sportowej 1. Zarząd zwołał walne zebranie członków w 2 zasadniczych sprawach. Zgromadzeni analizowali wniosek Zarządu, poparty […]

Przed nami Walne Zebranie Członków

\ \ \ \ \

Przed nami Walne Zebranie Członków

Zarząd na podstawie § 27  Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie członków na dzień 18 lipca 2014 roku. I termin – godz. 18:00 II termin – godz. 18:10 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków MKS „Karolina” odbędzie się w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1. Porządek obrad Nadzwyczajnego […]

Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

W piątek 28 marca 2014 roku (I-termin godz. 18:00, II-termin godz. 18:15) w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” tradycyjnie już zwołał sprawozdawcze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej po […]