Home » Posts tagged with » Walne Zebranie

Walne zebranie nadało tytuły członka honorowego

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Walne zebranie nadało tytuły członka honorowego

W miniony piątek, 18 lipca 2014 roku na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej odbyło się już drugie w tym roku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zebranych po raz pierwszy gościły mury nowej siedziby Klubu przy ul. Sportowej 1. Zarząd zwołał walne zebranie członków w 2 zasadniczych sprawach. Zgromadzeni analizowali wniosek Zarządu, poparty […]

Przed nami Walne Zebranie Członków

\ \ \ \ \

Przed nami Walne Zebranie Członków

Zarząd na podstawie § 27  Statutu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołuje Nadzwyczajne Walne zebranie członków na dzień 18 lipca 2014 roku. I termin – godz. 18:00 II termin – godz. 18:10 Nadzwyczajne Walne Zebranie członków MKS „Karolina” odbędzie się w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” na Stadionie Miejskim przy ulicy Sportowej 1. Porządek obrad Nadzwyczajnego […]

Walne Zebranie Członków za nami

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Walne Zebranie Członków za nami

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” otrzymał absolutorium za 2013 rok, a poczet członków honorowych MKS „Karolina” wzbogacił się o osobę Tadeusza Mytnika – to najważniejsze z decyzji podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, 28 marca br. W czasie piątkowego zebrania członkowie wysłuchali, a następnie bez uwag zatwierdzili sprawozdania z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej MKS […]

Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

W piątek 28 marca 2014 roku (I-termin godz. 18:00, II-termin godz. 18:15) w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” tradycyjnie już zwołał sprawozdawcze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej po […]

Zarząd otrzymał absolutorium

\ \ \ \ \ \ \ \ \

Zarząd otrzymał absolutorium

5 kwietnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zgodnie z porządkiem obrad, wskazanym w uchwale nr XXVII/113/13 Zarządu MKS Karolina z dnia 22.03.2013 r., procedowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 rok. Walne Zebranie MKS Karolina odbyło się w II terminie, zgodnie z zapisami […]

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Karolina

\ \ \ \ \ \

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKS Karolina

 Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołał na dzień 5 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Odbędzie się ono w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3 o godz. I-termin godz. 18:00, II-termin godz. 18:10. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołanego […]

Zarząd z absolutorium

\ \ \ \ \ \

Zarząd z absolutorium

28 marca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”. Zgodnie z porządkiem obrad, wskazanym w uchwale nr XVII/65/11 Zarządu MKS Karolina z dnia 12.03.2012r., procedowano m.in. nad sprawozdaniem z działalności Zarządu oraz sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 rok. Walne Zebranie MKS Karolina odbyło się w II terminie, zgodnie z zapisami […]

Kontrola Komisji Rewizyjnej

\ \ \

Kontrola Komisji Rewizyjnej

W sobotę 3 marca miało miejsce posiedzenie Komisji Rewizyjnej Miejskiego Klubu Sportowego Karolina. Przedmiotem obrad była kontrola działalności Stowarzyszenia w 2011 roku. Komisja obradowała w pełnym składzie- przewodnicząca Pani Katarzyna Chmielowiec, z-ca przewodniczącej Pani Grażyna Krzeczowska oraz członek komisji Pan Stefan Dobroń. Na zaproszenie przewodniczącej komisji w posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu MKS Karolina prezes […]