Home » Posts tagged with » konkurs ofert

Konkurs rozstrzygnięty

\ \ \ \ \ \ \ \

Konkurs rozstrzygnięty

W dniu 19.02.2014 roku rozstrzygnięto konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Miejski Klub Sportowy „Karolina” znalazł się wśród beneficjentów i w okresie do 31 lipca br. realizował będzie zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez […]