Home » Posts tagged with » dotacja

Klub otrzyma 15 tys. złotych

\ \ \ \ \

Klub otrzyma 15 tys. złotych

Minister Sportu 30 września dokonał wyboru klubów sportowych, które otrzymają dofinansowanie w ramach ministerialnego programu Klub. Na mocy tej decyzji 15 tys. zł popłynie do Jaworzyny Śląskiej. Środki pochodzące z Ministerstwa Sportu pokryją ponad 50% wydatków związanych z projektem przygotowanym przez jaworzyński klub sportowy. Dzięki staraniom Zarządu MKS B&W Karolina w ramach projektu możliwe będzie m.in. […]

Konkurs rozstrzygnięty

\ \ \ \ \ \ \ \

Konkurs rozstrzygnięty

W dniu 19.02.2014 roku rozstrzygnięto konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Jaworzyna Śląska. Miejski Klub Sportowy „Karolina” znalazł się wśród beneficjentów i w okresie do 31 lipca br. realizował będzie zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez […]