1% i darowizny

Zarówno osoby fizyczne jak i firmy mogą wesprzeć MKS Karolina, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Osoby fizyczne mogą przekazać 1% swojego podatku. Ponadto podobnie jak firmy mogą przekazać darowiznę na jaworzyński klub sportowy. Nie będzie to nic kosztować, bowiem kwoty darowizn mogą zostać odliczone od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym PIT i CIT.

1% to najprostsza forma wsparcia, która nie wymaga dodatkowych działań. Wystarczy wskazać jedynie organizację w rocznym zeznaniu podatkowym PIT i gotowe. 1% podatku – zobacz więcej szczegółów.

Darowizny odliczane od podatku od podatników:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych PIT;
  • podatku dochodowego od osób prawnych CIT,

mogą otrzymać działające w sferze pożytku publicznego, czyli również MKS Karolina.

Oczywistym warunkiem otrzymania takiej darowizny, odliczanej od podatku, jest posiadanie rachunku bankowego, gdyż tylko darowizny dokonane na konto organizacji podlegają odliczeniu od dochodu (podstawy opodatkowania).

Poniżej nr rachunku bankowego na jaki przekazać można darowiznę. Darowizny – zobacz więcej szczegółów.

Miejski Klub Sportowy „Karolina”

ul. Sportowa 1, 58-140 Jaworzyna Śląska

KRS: 0000082782, NIP: 884-209-43-71, REGON: 890540796

tel. 535-670-609, e-mail: kontakt@mkskarolina.pl

 _______________________________________________

Bank Zachodni WBK S.A.
28 1090 2369 0000 0001 1569 6656

_______________________________________________