Junior starszy U-19

Trener – Rafał Pierkowski – kontakt

Grupa Junior to drużyna złożona z zawodników w wieku do 15 roku życia. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu treningów.

 

Zawodnicy drużyny uczestniczą w regularnych rozgrywkach pod egidą PZPN:

Terminarz

Tabela

 

OBOWIĄZKI TRENERA:

 1. szkolenie zawodników w zakresie piłki nożnej,

 2. prowadzenie ewidencji obecności zawodników,

 3. współpraca w zakresie prowadzenia polityki transferowej,

 4. opiniowanie potrzeb zakupu sprzętu sportowego,

 5. organizacja spotkań kontrolnych i treningowych.,

 6. zabezpieczanie treningów,

 7. sporządzanie dokumentacji meczowej drużyny,

 8. nadzór nad wykorzystywanym sprzętem sportowym,

 9. zabezpieczanie pierwszej pomocy medycznej w trakcie zajęć, w zakresie posiadanych uprawnień, oraz wezwanie profesjonalnej pomocy medycznej,

 10. zaopatrzenie drużyny w niezbędny sprzęt medyczny, spożywczy, sportowy, udostępniony przez Miejski Klub Sportowy „Karolina”,

 11. utrzymywanie kontaktu z opiekunami prawnymi zawodników.