Podsumowanie konkursów dla NGO

W wyniku naszego udziału w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, w 2012 roku MKS Karolina otrzyma środki finansowe na realizację następujących zadań:

  1. „Organizacja wyścigu w kolarstwie górskim – VIII Grand Prix MTB Solidarności – na terenie Powiatu Świdnickiego” – 2.000,00 zł  – Starostwo Powiatowe w Świdnicy
  2. „Organizacja powiatowego turnieju piłki nożnej w okresie między sezonowym” – 1.500,00 zł – Starostwo Powiatowe w Świdnicy
  3. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy poprzez rozwój w zakresie umiejętności sportowych, organizację zajęć, zawodów, rozgrywek i turniejów sportowych, w szczególności w takich dyscyplinach jak: kolarstwo, siatkówka, judo oraz piłka nożna na terenie miasta.” – 115.000,00 zł – Gmina Jaworzyna Śląska