Podziękowania

Zarząd oraz zawodnicy Miejskiego Klubu Sportowego Karolina

pragną serdecznie podziękować

Panu Łukaszowi Kurnycie za zakup strojów meczowych dla drużyny seniorów

oraz Panu Robertowi Fudali za zakup flag masztowych.