Walne Zebranie Członków MKS „Karolina”

W piątek 28 marca 2014 roku (I-termin godz. 18:00, II-termin godz. 18:15) w sali nr 7 Samorządowego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Jaworzynie Śląskiej ul. Powstańców odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” tradycyjnie już zwołał sprawozdawcze Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej po przeprowadzonej kontroli działalności Stowarzyszenia za rok 2013.  Porządek obrad został rozszerzony o tematykę związaną z obchodami 50-lecia sekcji kolarskiej MKS „Karolina” przypadającej na bieżący rok.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” zwołanego na dzień 28.03.2014 r.:

  1. herb_mksOtwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Wybór przewodniczącego obrad i protokolanta.
  4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za 2013 rok.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: zatwierdzanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: udzielania Zarządowi absolutorium.
  8. Dyskusja dot. obchodów 50-lecia sekcji kolarskiej MKS „Karolina” oraz odznaczeń osób zasłużonych dla Stowarzyszenia.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia w poczet członków honorowych Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.
  10. Zamknięcie obrad.

Podstawa: uchwała nr XXXVI/17/14 Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”  z dnia 11.03.2014r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” podjęta na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 26.02.2014 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.