Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej

 PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Zbiórka publiczna została zorganizowana i przeprowadzona przez Miejski Klub Sportowy „Karolina” z siedzibą w Jaworzynie Śląskiej, przy ul. Sportowej 1, w dniach 29.03.2013r. – 31.12.2013r. na podstawie decyzji Burmistrza Jaworzyny Śląskiej nr 1/2013 z dnia 29.03.2013r.

W wyniku zbiórki na specjalnie do tego celu wyodrębnionym rachunku bankowym (BZWBK S.A. 46 1090 2369 0000 0001 1907 5424) udało się zgromadzić środki finansowe w wysokości 164,15 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery złote 15/100), ze zbiórki datków do zaplombowanych puszek kwestorskich. W wyniku zbiórki nie zebrano ofiar w naturze, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.).

Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100), a złożyły się na nie opłaty bankowe związane z prowadzeniem rachunku bankowego.

Zebranych środków finansowych nie wydatkowano z uwagi na ich niewielką ilość. W dniu 31.12.2013r. na rachunku bankowym BZWBK S.A. 46 1090 2369 0000 0001 1907 5424 pozostało saldo 210,94 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych 94/100), na które złożyły się fundusze z przeprowadzonej zbiórki oraz fundusze pozostałe z 2012 roku.

Łukasz Nijander                                                            Łukasz Czajkowski

SKARBNIK MKS KAROLINA                                    PREZES MKS KAROLINA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.