Przekaż 1% podatku na MKS „Karolina”

Miejski Klub Sportowy „Karolina” ponownie może ubiegać się o pieniądze z 1 % podatku. Dzięki staraniom Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina” po dwuletniej przerwie każdy kto wyrazi chęć przekazania 1% swojego podatku za 2012 rok, może wskazać MKS „Karolina” jako beneficjenta tych środków.

Jest to duży sukces, bowiem jedynie dwie organizacje z terenu Gminy Jaworzyna Śląska mogą ubiegać o środki z tytułu 1%. Jedną z nich jest Miejski Klub Sportowy „Karolina”.

Zaznaczyć należy, że to nic nie kosztuje. Rozliczając się z podatku za 2o12 rok, zamiast płacić fiskusowi pieniądze przekazać można na rozwój sportu na terenie swojej gminy.

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU DLA MKS „KAROLINA”?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Miejski Klub Sportowy „Karolina” znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1% podatku pochodowego.

Numery KRS – 0000082782

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1% dla MKS „Karolina” w roku 2012 jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubryce zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisujemy numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli KRS 0000082782 – patrz zdjęcie poniżej.

Wpisujemy także wyliczoną kwotę 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez organizację pożytku publicznego pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające”. (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla MKS „Karolina”

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.