Po Walnym Zebraniu Członków MKS Karolina

25 czerwca 2020 roku Walne Zebranie Członków podsumowało działalność MKS Karolina w 2019 roku. Członkowie zgromadzeni na zebraniu jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

W trakcie zebrania członkowie Stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu, które zaprezentował prezes Rafał Kwiatkowski. Następnie stanowisko komisji Rewizyjnej zaprezentował jej przewodniczący Robert Ptak. Członkowie po wysłuchaniu wystawień, zatwierdzili w głosowaniu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także przyjęli sprawozdanie finansowe za rok 2019.

W ostatniej części spotkania członkowie dyskutowali na temat przygotowań do obchodów 75. rocznicy powstania jaworzyńskiego Klubu. Zarząd przedstawił planowane na bieżący rok wydarzenia, które mają uświetnić ten wspaniały jubileusz.

Omówiono również problemy poszczególnych sekcji oraz drużyn.