Nowe Władze w Stowarzyszeniu!

W dniu 13 kwietnia 2018 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Członków Miejskiego Klubu Sportowego „Karolina”.

Zostały na nim  wybrane nowe władze stowarzyszenia na kadencję 2018-2022. Ponadto odbyła się dyskusja o przyszłości i funkcjonowaniu klubu. Podsumowano również kadencję 2015-2018.

Przed przystąpieniem do wyboru nowych władz, ustępujący Zarząd podsumował ubiegłe lata, analizując wszelkie aspekty działalności jaworzyńskiego klubu sportowego i dziękując wszystkim za współpracę.

Następnie przystąpiono do wyboru władz stowarzyszenia. W głosowaniu jawnym do Zarządu MKS „Karolina wybrani zostali: Rafał Kwiatkowski, Patryk Krzeczowski i Jacek Bieliński. Chwilę później wybrano członków Komisji Rewizyjnej, w składzie: Jacek Sznabel, Robert Ptak oraz Mariusz Wojcieszek.

Niezwłocznie po zakończonym Walnym Zebraniu Członków, odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu klubu, na którym jednogłośnie wybrano na prezesa Rafała Kwiatkowskiego. Na wiceprezesów klubu Członkowie Zarządu wybrali Jacka Bielińskiego na Wiceprezesa ds. kolarstwa i judo oraz Patryka Krzeczowskiego, który został wiceprezesem ds. sekcji piłki nożnej.

W tym samym dniu Komisja Rewizyjna odbyła swoje pierwsze posiedzenie, na którym ukonstytuowała się, wybierając na przewodniczącego Roberta Ptaka, na wiceprzewodniczącego Mariusza Wojcieszka oraz na Członka Jacka Sznabla.