Badania lekarskie dla zawodników [TERMINY]

Miejski Klub Sportowy Karolina organizuje badania lekarskie dla zawodników wszystkich sekcji jaworzyńskiego klubu, które zostaną przeprowadzone przez lekarza medycyny sportu w dwa kolejne czwartki, tj. 15 i 22 lutego od godziny 16:00 na Stadionie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej.

Koszt badania to 90 zł. Wpłaty na badanie należy dokonać najpóźniej w dniu badania gotówką w biurze MKS Karolina lub przelewem na rachunek bankowy klubu:

BZWBK S.A. I/o Jaworzyna Śląska nr rachunku 28 1090 2369 0000 0001 1569 6656

W tytule przelewu należy wpisać: wpłata na badanie + imię i nazwisko zawodnika

UWAGA!

Zawodnik na badanie przychodzi z pojemnikiem wypełnionym moczem (oddanym z rana). W dniu badania zawodnik po oddaniu moczu może zjeść jedynie śniadanie, tzn. Zawodnicy proszeni są o przyjście na badanie na czczo (bez obiadu).

Zawodnik niepełnoletni na badanie przychodzi razem z rodzicem!

Data ważności badania to 6 miesięcy (jedyna okazja w tym półroczu – termin następnych badań to sierpień 2018r.). Posiadanie aktualnych badań jest warunkiem niezbędnym do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

Badania w Klubie nie są obowiązkowe. Można wykonać je w dowolnej Poradni Medycyny Sportu na NFZ lub prywatnie. W przypadku wykonania badań „poza Klubem” należy aktualne badania należy przynieść na zajęcia i przekazać trenerowi, najpóźniej w dniu wygaśnięcia ważności poprzednich badań.