VIII Grand Prix MTB Solidarności

Miejski Klub Sportowy „Karolina” razem z KZ NSZZ „Solidarność” oraz SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej zapraszają do udziału w ósmej edycji Grand Prix MTB Solidarności, czyli wyścigu w kolarstwie górskim, który odbędzie się 3 czerwca 2012 roku (niedziela) na terenie żwirowni w Jaworzynie Śląskiej. Wyścig jest oficjalnymi Mistrzostwami Dolnego Śląska młodzików i młodziczek.

Impreza dotowana jest przez Gminę Jaworzyna Śląska oraz Powiat Świdnicki w ramach realizacji zadań publicznych.

Poniżej można zapoznać się z Regulaminem Wyścigu.

VIII GRAND PRIX MTB SOLIDARNOŚCI

WYŚCIG MTB Z OKAZJI 32-LECIA POWSTANIA SOLIDARNOŚCI

CEL WYŚCIGU :

 • popularyzacja kolarstwa MTB wśród dzieci i młodzieży miasta i gminy Jaworzyna Śl.
 • uczczenie 32 rocznicy powstania Solidarności
 • propagowanie zdrowego stylu życia
 • promocja terenów rekreacyjnych Jaworzyny Śl.
 • zdobywanie punktów do challange’u DZKol.

1. ORGANIZATOR :

 • Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność przy ZPS “Karolina” sp. z o.o.
 • Miejski Klub Sportowy “Karolina” – sekcja kolarska
 • Samorządowy Ośrodek Kultury I Biblioteka Publiczna w Jaworzynie Śl.

Odpowiedzialni za przeprowadzenie imprezy:

 • Ireneusz Besser, 58-140 Jaworzyna Śl. ul. Westerplatte 12/12, tel. 603 238 632
 • Antoni Szewczyk, 58-140 Jaworzyna Śl. ul. Ceglana 6a/11, tel. 663 595 888

2 . TERMIN I MIEJSCE :

03.06.2012 r. (niedziela)

Jaworzyna Śląska ul. Towarowa – teren żwirowni od godz. 8.00 do 9.30

Odprawa techniczna 9.45, start pierwszej kat. 10.00

3 . ZGŁOSZENIA

Drogą elektroniczną na adres: l.szewczyk1985@gmail.com w terminie do 1.06.2012

4 . UCZESTNICTWO :

Prawo startu mają zawodnicy posiadający aktualną licencję i badania lekarskie, oraz niezrzeszeni do 18 lat posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na start w wyścigu, osoby dorosłe z dowodem tożsamości.

5 . WYŚCIG ZOSTANIE ROZEGRANY W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH NA DYSTANSACH:

 • I kat. – żak- niezrzeszeni do 12 lat (osobno dziewczęta i chłopcy) – 20 min.
 • II kat. – młodzik – 30 min
 • III kat. – junior młodszy – 45 min
 • IV kat. – junior – 1 godz.
 • V kat. – Elita mężczyzn + P23 Open – 1.30 godz
 • VI kat. – Masters Open – 1godz.
 • VII kat. – kobiety młodziczka – 20min.,
 • VIII kat. – juniorka młodsza – 30min.,
 • IX kat. – Juniorka, Kobiet Open – 1 godz
 • Dodatkowo rozegrany zostanie wyścig dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Jaworzyna Śląska

6 . SPRAWY SPRZĘTOWE :

Do wyścigu zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający sprawny technicznie rower zgodny z przepisami PZKol oraz kask ochronny sztywny.

7 . NAGRODY :

Pięciu pierwszych zawodników w kat. wiekowej I, VI, dzieci i młodzież z Jaworzyny Śl.: nagrody rzeczowe w kat. II, III, IV, V,VII, VIII, IX przewidziane są nagrody pieniężne do 5 miejsca. Dodatkowo puchary i medale za pierwsze trzy miejsca, oraz dyplomy do 5 miejsca.

Pula nagród wynosi 8 000 zł i może być zwiększona w przypadku pozyskania kolejnych sponsorów.

W przypadku małej ilości startujących zawodników, niewykorzystane nagrody pozostają w dyspozycji organizatora.

8 . SPONSORZY :

 • Gmina Jaworzyna Śląska
 • Starostwo Powiatowe w Świdnicy
 • KZ NSZZ Solidarność przy ZPS Karolina
 • Miejski Klub Sportowy „Karolina”
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu NSZZ Solidarność Dolny Śląsk
 • SOKiBP w Jaworzynie Śląskiej
 • Sponsorzy indywidualni

9 . KOMISJA SĘDZIOWSKA :

Skład komisji sędziowskiej wyznaczy DZKol Wrocław na wniosek organizatorów.

10 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

 • wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol. i niniejszym regulaminem
 • wyścig zostanie rozegrany bez względu na pogodę
 • zaginione rzeczy i sprzęt pozostawiony podczas trwania zawodów, oraz za niezawinione przez organizatora wypadki, organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie wyścigu w porozumieniu z sę-dzią głównym
 • w przypadku małej ilości startujących zawodników w danej kategorii wiekowej, organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia puli nagród
 • opiekę medyczną zapewni organizator
 • zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i tylko w jednej kat. wiekowej
 • startowe wg. stawek PZKol.
 • zawodnicy odbierający nagrody muszą posiadać swój numer NIP i PESEL
 • zawodnik ma obowiązek zapoznać się z trasą wyścigu przed jego rozpoczęciem
 • zabrania rozgrzewania się na trasie wyścigu w trakcie rozgrywania wyścigów innych kat.
 • dla zawodników przewidziany jest posiłek regeneracyjny
 • ustala się możliwość łączenia startu, kilku grup wiekowych
 • wszyscy zawodnicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń służb porządkowych
 • szpital dyżurny: Szpital specjalistyczny – Latawiec w Świdnicy, 58-100 Świdnica, ul. Leśna 27-29, tel. 074 851 3 344

11. PROGRAM MINUTOWY VIII GRAND PRIX SOLIDARNOŚCI :

8:00 – 9:30 Przyjmowanie zgłoszeń
9:45 Odprawa techniczna
10:00 Start kat. Młodzik + Juniorka Mł.
11:00 Start kat. Junior Mł. + Kobiety Open+ Juniorka
12:15 Start kat. Junior + Masters Open + Elita mężczyzn
13:45 Start kat. Żak + Młodziczka
14:15 Start kat. Dzieci i młodzież z Jaworzyny Śl.
14:45 Zakończenie wyścigu
15:00 Wręczenie nagród

12 . TABELA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH :

M-ce

Młodziczka

Młodzik

Juniorka młodsza

Junior młodszy

Juniorka

Junior

Kobiety Open

Elita M + P23 Open

I

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

500,00 zł

II

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

210,00 zł

250,00 zł

III

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

IV

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

60,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

160,00 zł

150,00 zł

V

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

100,00 zł

Razem

440,00 zł

440,00 zł

440,00 zł

440,00 zł

570,00 zł

570,00 zł

900,00 zł

1 200,00 zł